the fresh films reviews

S I N C E   1 9 9 7


 

Ungdommens råskap (2004)

Director:
Margreth Olin
COUNTRY
Norway
GENRE
Drama/Documentary
INTERNATIONAL TITLE
-
RUNNING TIME
81 minutes
Producer:
Carsten Holst
Karoline Leth
Screenwriter:
-


Cast includes:

CHARACTER ACTOR/ACTRESS RATING
- Various Norwegian kids as themselves

 

Review (English)

This 'dogumentary' (a cross between the documentary and the Danish dogme movie standard) takes a look at life at one of Oslo's least favoured junior high/secondary schools. We're on the east side of the Norwegian capital, where years of heavy immigration has created a society filled with ethnic diversity and conflict. Add to that a Norwegian school system in which focus on discipline and knowledge has been in long decline, and you have the basis for a very interesting peak behind the curtains.

Autonomous Norwegian filmmaker Margrethe Olin deserves kudos for managing to infiltrate these arguably not too socially flexible kids, but that's about it. Sure, there are poignant scenes in here, and the kids are charming and interesting in their own right. But that being said, Olin's film lacks originality and vision, and ultimately comes off as a series of more or less random scenes stuck together. Additionally, the craftsmanship is mediocre to say the least. The film is poorly cut and doesn't show any flair until the final few shots (girl in the stairs, notably).

 

Anmeldelse (norsk)

Denne 'dogumentaren' (en krysning mellom dokumentar og den danske dogmefilmstandarden) gir oss et innblikk i livet ved en av Oslos mer hardbarkede ungdomsskoler. Vi befinner oss på østkanten av hovedstaden, hvor en årrekke med innvandring har skapt et samfunn fullt av etniske ulikheter og konflikter. Hvis man i tillegg tar med i betraktningen det langvarige forfallet i norsk skole når det gjelder fokus på disiplin og kunnskap, har man grunnlaget for en meget interessant titt bak gardinene.

Den uavhengige norske filmskaperen Margrethe Olin skal ha kudos for å ha klart å infiltrere disse neppe i overkant sosialt fleksible ungdommene, men det er også stort sett det hele. Det er riktignok effektive scener her, og ungdommene er både sjarmerende og interessante på sin egen måte. Men når det er sagt mangler Olins film originalitet og visjon, og fremstår etter hvert bare som en mer eller mindre tilfeldige samling scener. I tillegg er filmhåndverket her på sitt beste middelmådig. Filmen er dårlig klippet og viser få tegn på klasse før i et par avsluttende scener (som jenta i trappa).

Copyright © 1.3.2006 Fredrik Gunerius Fevang

[BACK TO INDEX]

[HAVE YOUR SAY]